Slide background

Mjere sigurnosti

  1. Bocu treba uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom, a prostorija mora biti prozračena
  2. Plinsku bocu nemojte izlagati visokim temperaturama i otvorenom plamenu.
  3. Kod svake zamjene plinske boce treba zamijeniti i postojeću brtvu na plinskom regulatoru, te provjeriti ispravnost gumene cijevi
  4. Nakon uporabe plina na trošilu obavezno zatvoriti ventil na boci.
  5. Ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka.
  6. Neispravnu bocu tj. sve popravke plinskih trošila obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru.
  7. Ne spajati bocu sa oznakom TF ( tekuća faza ) na plinska trošila u domaćinstvu.
  8. Pridržavajte se uputa proizvođača plinskih trošila.